En af Danmarks største boligudstillinger

Love og regler om nybyggeri

Det er en god idé at sætte dig ind i love og regler for nybyggeri, inden du køber en grund. Når du har besluttet dig for at ville bygge nyt hus, skal du vælge både beliggenhed og hustype, men der er også mange love og regler, du skal holde øje med. For eksempel kan en lokalplan bestemme, om du må bygge et hus i flere plan eller ej i det område, som du har udset dig.

Byggeloven

Det er altid en fin idé at sætte dig ind i byggeloven, så du sikrer dig, at dit hus bliver opført og indrettet i henhold til krav og lovgivning. Et par væsentlige punkter i byggeloven er:

  • Som hovedregel må et parcelhus ikke have mere end to etager, og husets højeste punkt må ikke overstige 8,5 meter.
  • Som hovedregel må huset ikke bygges tættere end 2,5 meter til skellet mod en anden grund eller en sti. Rækkehuse og dobbelthuse eller lignende boliger er dog undtaget. Derudover er der separate regler for garage og udhus.

Læs mere om byggeloven i Bygningsreglementet.

Lokalplan

Når du bygger et nyt hus, er det lokalplanen, der bestemmer det meste. Det er derfor en god idé at få læst lokalplanen, inden du bygger nyt hus.

En lokalplan indeholder en detaljeret fysisk plan for områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, stier, veje frie arealer osv. Lokalplanen kan f.eks. bestemme, hvilken type hæk du må plante, om du på bygge i et eller to plan, bredden på din indkørsel og meget mere.

Find lokalplanen via din kommunes hjemmeside.

Byggefirmaet, du vælger, kan altid rådgive og hjælpe dig med at forstå love og reglerne, og hvordan I overholder dem.

Bliv partner med Byg & Nyt ved næste udstilling

Bliv set i forbindelse med en af Danmarks største byggeudstillinger.

Vi bekymrer os for din sikkerhed i vores privatlivspollitik